STANko.rsSTANko.rs
STANko.rsSTANko.rs

Ograničenje odgovornosti

Portal STANko.rs i firma VOXNET LJMN d.o.o. kao vlasnik portala će uložiti razuman napor kako bi se na portalu našli tačni i aktuelni podaci, ali ne mogu biti odgovorni za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju portalu STANko.rs koriste njegov sadržaj na sopstvenu odgovornost. Firma VOXNET LJMN d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, indirektne, slučajne ili posledične štete koje su nastale iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja portala STANko.rs ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti/netačnosti u njegovom sadržaju.

Portal STANko.rs sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima firma VOXNET LJMN d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Firma VOXNET LJMN d.o.o. nije odgovorna za tačnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije.

VOXNET LJMN d.o.o. zadržava pravo promene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kog razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz tih promena.